TITJUR Brown Решение на Съда от 21 юни 1988 г. # Steven Malcolm Brown срещу The Secretary of State for Scotland. # Искане за преюдициално заключение: Court of Session, Outer House (Scotland) - Обединеното кралство. # Недискриминация. # Дело 197/86.