TITJUR Hamburger Import-Kompanie Заключение на генералния адвокат Warner представено на15 май 1975 г. # Hauptzollamt Hamburg-Ericus срещу Hamburger Import-Kompanie. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Дело 91-74.