Rectificare la Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (JO L 48, 24.2.2016)