Labojums Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta pieņemšanā galīgajā variantā (ES, Euratom) 2016/150 (OV L 48, 24.2.2016.)