Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto galutinio priėmimo (ES, Euratomas) 2016/150 klaidų ištaisymas (OL L 48, 2016 2 24)