Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Szpunarja, predstavljeni 2. februarja 2016$