Concluziile avocatului general M. Szpunar prezentate la 2 februarie 2016.$