Ģenerāladvokāta M. Špunara [M. Szpunar] secinājumi, sniegti 2016. gada 2. februārī$