Generalinio advokato M. Szpunar išvada, pateikta 2016 m. vasario 2 d.$