Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα M. Szpunar της 2ας Φεβρουαρίου 2016.$