Заключение на генералния адвокат Roemer представено на19 октомври 1966 г. # Jean Moreau срещу Комисия на ЕИОA. # Съединени дела 15-64 и 60-65. Moreau/Комисия TITJUR