Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia N:o IV/M.872 - TRW/Magna)