Věc C-943/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. září 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa (Senāts) – Lotyšsko) – SIA „ONDO“ v. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs