Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 29 януари 1998 г.