Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1408 z 12. augusta 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Steirische Käferbohne (CHOP)]$