2016 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1408, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Steirische Käferbohne (SKVN)]$