Решение № 145 от 27 юни 1990 година относно изплащането на неизплатени семейни обезщетения, дължими на самостоятелно заети лица съгласно членове 73 и 74 от Регламент (ЕИО) № 1408/71$