Komisijas Regula (EK) Nr. 46/1999 (1999. gada 8. janvāris) par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas paredz īstenošnas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi