Nařízení Komise (ES) č. 46/1999 ze dne 8. ledna 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství