Cauza T-612/15: Hotărârea Tribunalului din 20 iulie 2017 – Basic Net/EUIPO (Reprezentarea a trei benzi verticale) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative care reprezintă trei benzi verticale — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009”]