Позиция (ЕС) № 10/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза Приета от Съвета на 17 май 2016 година