Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1662 на Комисията от 12 септември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Sicilia (ЗГУ)] C/2016/5893