Решение на Комисията от 14 януари 2016 година за назначаване на четирима членове на Европейския статистически консултативен комитет