Известие до вносителите относно прилагането на системата за регистрирани износители в рамките на общата система за преференции на Европейския съюз