Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 16/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП$