Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/23 z 11. januára 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny