Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/23 (2016. gada 11. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai