2016 m. sausio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/23, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti