Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9883 — INEOS/BP Chemicals Business) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 402/01