Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9883 — INEOS/BP Chemicals Business) (Text s významem pro EHP) 2020/C 402/01