Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio 2021/C 114/46