PROPCELEX Решение на Комисията от 5 ноември 1993 година относно закупуването от Общността на антигени на вируса на шап в рамките на действията на Общността във връзка с резервите от противошапни ваксини