Дело T-722/14: Решение на Общия съд от 4 февруари 2016 г. — ПРИМА/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Подкрепа за представителството на Комисията в България за организиране на публични мероприятия — Отхвърляне на офертата на даден оферент и възлагане на поръчката на друг оферент — Критерии за възлагане — Задължение за мотивиране — Понятие за относителни предимства на спечелилата оферта — Прозрачност)