Дело T-8/15: Решение на Общия съд от 12 април 2016 г. — Auyantepui Corp./EUIPO — Magda Rose (Mr Jones) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Mr Jones — По-ранна международна фигуративна марка „Jones“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)