Решение на Комитета по политика и сигурност (ОВППС) 2016/563 от 15 март 2016 година за приемането на приноса на Турция за консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2016)