KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI 2017.gada brīdināšanas mehānisma ziņojums (sagatavots atbilstīgi 3. un 4. pantam Regulā (ES) Nr.1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību)$