Decizia (UE) 2016/1324 a Consiliului din 28 iulie 2016 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor