Neuvoston päätös (EU) 2016/1324, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä