Nõukogu otsus (EL) 2016/1324, 28. juuli 2016, millega nimetatakse ametisse Saksamaa Liitvabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige