Απόφαση (ΕΕ) 2016/1324 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2016, για τον διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών