Mål T-349/18: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — Hauzenberger mot EUIPO (TurboPerformance) (”EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TurboPerformance — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001”)