Zadeva T-349/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2019 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije TurboPerformance — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)