Lieta T-349/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 11. jūlija spriedums — Hauzenberger/EUIPO (“TurboPerformance”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “TurboPerformance” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)