kohtuasi T-349/18: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — Hauzenberger versus EUIPO (TurboPerformance) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi TurboPerformance taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)