Държавна помощ — Обединено кралство — Държавна помощ SA.34914 (C/2013) — (ex 2013/NN) — Корпоративно данъчно облагане в Гибралтар — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕСТекст от значение за ЕИП