Pisemne zapytanie E-008154/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Europejski przemysł skórzany