Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/33 a Comisiei din 14 ianuarie 2021 privind autorizarea Spaniei de a nu ține seama de anumite categorii de operațiuni pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA în ceea ce privește prestarea de servicii de către autori până la sfârșitul anului 2024 [notificată cu numărul C(2021) 80] (Numai textul în limba spaniolă este autentic)