Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/33 (2021. gada 14. janvāris) par atļauju Spānijai neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas PVN pašu resursu bāzes aprēķinam attiecībā uz autoru pakalpojumiem līdz 2024. gada beigām (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 80) (Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)