Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/33 2021 m. sausio 14 d. dėl leidimo Ispanijai apskaičiuojant nuosavų išteklių iš PVM bazę iki 2024 m. pabaigos neatsižvelgti į tam tikrų kategorijų sandorius, susijusius su autorių teikiamomis paslaugomis (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 80) (Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)