Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/33, annettu 14 päivänä tammikuuta 2021, luvan antamisesta Espanjalle olla ottamatta huomioon eräitä liiketoimiluokkia arvonlisäverosta kertyvien omien varojen perusteen laskennassa kirjailijoiden suorittamien palvelujen osalta vuoden 2024 loppuun asti (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 80) (ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)